In 1656 werd ’s Lands Zeemagazijn gebouwd in de stijl van het Hollands classicisme door Stadsbouwmeester Daniel Stalpaert op het Kattenburgerplein te Amsterdam. Sinds 1973 is het Scheepvaartmuseum hier gevestigd. In samenwerking met Dok architecten uit Amsterdam en onder leiding van de Rijksgebouwendienst wordt het museum gerestaureerd en gemoderniseerd om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving voor musea en behoud van collecties. Het plan is door Liesbeth van de Pol ontworpen en uitgewerkt en bevat onder meer een spectaculaire overkapping van de binnenplaats.

Rappange & Partners is binnen het projectteam verantwoordelijk voor de restauratie van het casco, waarbij met name veel aandacht wordt besteed aan de gewelven van de kelders (1e fase project). Voor het onderzoek van de bouwkundige staat van de gewelven zijn deze bloot gelegd en bleek het in werkelijkheid te gaan om een dubbele gewelfstructuur. In overleg met de constructeur is voor de constructieve verbetering van de gewelven voor een oplossing gekozen die aansluit op deze originele constructiewijze.

Voor het overig monumentaal casco geeft Rappange & Partners technisch advies en levert bijvoorbeeld bestekteksten en -tekeningen. Verder biedt Rappange & Partners een klankbord voor ontwerpen binnen een bestaand gebouw – in dit geval een Rijksmonument – en verzorgt zij het contact met monumentenzorg en bouwtoezicht.

Het Scheepvaartmuseum is in oktober 2011 weer open gegaan voor publiek.