Sinds 1675 maakt de Portugese Synagoge een wezenlijk deel uit van de Amsterdamse binnenstad. Het complex, maar in het bijzonder de synagoge, is gedurende al die jaren vrijwel onaangetast gebleven. Nog altijd is de synagoge onverwarmd en bestaat verlichting uit kaarslicht.

De synagoge is in het verleden al eerder gerestaureerd en verkeerd met uitzondering van de fundering in een redelijke conditie. De bijgebouwen zijn ernstig aan het verzakken en moeten geheel gerestaureerd worden.

Eind 2006 is door de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israelietische Gemeente Amsterdam een besloten prijsvraag onder een zestal architecten uitgeschreven voor de restauratie en de mogelijke uitbreiding van het complex aan het Mr. Visserplein te Amsterdam.

Begin 2007 werd bekend dat ons plan is verkozen en zijn wij gestart met de ontwikkeling van een masterplan voor restauratie en uitbreiding. De uitvoering hiervan is begonnen in januari 2010 en in december 2011 is het geheel gerestaureerde complex weer in gebruik genomen.