bim

Rappange & Partners is in 2012 gestart met de toepassing van BIM en het gebruik van REVIT. Vanaf augustus 2013 worden alle opdrachten voor zover dit zinvol is ontworpen en uitgewerkt in 3D BIM. Bim blijft voor ons een middel en geen doel op zich. Met de klant wordt vooraf overlegd welk type uitwerking: 2d/3d/BIM, voor het project de meeste toegevoegde waarde heeft. Bij nieuwbouw heeft 3D BIM vaak de voorkeur maar bij herbestemming en restauratie kan 2d een goede keuze zijn.

Het grote voordeel van 3D/BIM is het geïntegreerd ontwerpen met alle betrokken bouwpartners: opdrachtgever, architect, constructeur, installatieadviseur en aannemer. Tijdens het ontwerpproces worden in een vroeg stadium optimale en inzichtelijke keuzes gemaakt. Deze werkwijze zorgt voor afstemming tussen alle partijen in het proces en verkleint faalkosten. Ook heeft BIM voor gebruikers, huurders en kopers veel voordelen. Presentaties in 3D geven inzicht en betrokkenheid bij het product.

Bij de samenwerking in BIM teams wordt LEAN gewerkt. In gemeenschappelijke planning sessies worden worden alle werkzaamheden van betrokken partijen op elkaar afgestemd en LEAN gepland. De LEAN planning geeft een besparing in tijd door de integratie en koppeling van alle activiteiten en werkzaamheden.


Duurzaam

De noodzaak om duurzaam te bouwen staat buiten kijf. Ontwerpers, bouwers en ruimtelijk planners zijn zich er van bewust dat we effectiever met steeds schaarsere middelen moeten omgaan.
De overheid reageert door meer milieuprestatienormen op te stellen. Volgens Europese afspraken zullen vanaf 2020 vrijwel alle nieuwe en te renoveren gebouwen ‘zero energy’ gebouwen moeten zijn. Wij zijn door ons specialisme van behoud, herstel en restauratie, doordrongen van de waarde en potentie van hergebruik. Ook werken wij intensief samen met partijen om te komen tot innovatie oplossingen om het energie verbruik te beperken en het gebruikscomfort te vergroten.

Energie Prestatie Label

Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Belangrijke informatie want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort. Sinds 1 januari 2008 is het label verplicht voor huiseigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren. Rappange & Partners is gecertificeerd voor het opstellen van energielabels.


Publicaties

De Portugese Synagoge in Amsterdam
Uitgeverij: Wbooks, Zwolle i.s.m. de RCE en BMA
Datum uitgave: mei 2013
ISBN 9789040007620-NUR 648

Theater Tuschinski
Restauratie van een Droom
Uitgeverij: Terra – Lannoo
Datum uitgave: 2003-01-01
ISBN 9058970868-NUR 648

Het Nationaal Monument op de Dam
Historie en Restauratie
Uitgeverij: Landstra en Spruijt
Datum uitgave: 1998-12-01