Het betreft de herontwikkeling en casco renovatie van bruto  3.800 m2  casco winkelruimte.

In de periode 1904 tot 1914 heeft op de hoek Herengracht- Koningsplein een ingrijpende vernieuwbouwfase plaats gevonden.

Het hoekpand Herengracht 439 wordt in 1904 grotendeels vervangen door een nieuw winkelpand. Door diverse wijzigingen van de entreepuien komt dit huisnummer te vervallen en wordt het gewijzigd in Koningsplein 20.

Aan de Herengracht worden in 1913 de bestaande  panden nummer 435 en 437 grotendeels gesloopt en er wordt één pand teruggebouw. Hierbij wordt de bestaande  bouwmuren en het souterrain, inclusief fundering, hergebruikt, ook de zaal met een geornamenteerd stucplafond van het oude achterhuis wordt gespaard.

Een jaar later, in 1914, wordt in twee fasen de herbouw van de panden Koningsplein 12-14 en koningsplein 16-18 gerealiseerd.

Nummer 16-18 wordt in dit jaar de uitbreiding van het hoekwinkelpand en krijgt nieuwe vloeren en een nieuwe voorgevel, aansluitend op het het ontwerp van nummer 20. De panden worden samengevoegd.

Het pand Koningsplein 12-14 wordt na sloop herbouwd als een winkelpand met kantoorlokalen op de verdiepingen..

Na de bouwperiode vinden diverse verbouwingen plaats en worden de panden uiteindelijk, aan het eind van de 20e eeuw samengevoegd tot één winkelpand. Een van de huurders is Arket.

Foto’s Kees Hummel en Rappange & Partners