Sinds de uitbreiding en de vernieuwing
van het Airborne Museum in 2009 is
ons bezoekersaantal sterk gegroeid.
Van 55.000 voor die tijd, naar 100.000 in
2015. Om te verzekeren dat het Airborne
Museum Hartenstein in de toekomst
een vitaal en aantrekkelijk museum
blijft, is een tweede vernieuwingsronde
noodzakelijk.
Met een uitgebreide restauratie herstellen
we Buitenplaats Hartenstein
aan buiten- en binnenzijde in haar
oorspronkelijk luister.