Gebouwd als christelijke openluchtschool voor gezonde kinderen, de Bugenhagenschool. Het was een school voor gewoon lager onderwijs van de Schoolvereeniging Luther.

Oorspronkelijk waren openluchtscholen bedoeld om zieke kinderen in het beginstadium van tuberculose weerbaarder te maken en te genezen, door ze in een frisse omgeving te laten verblijven. De eerste scholen daarvoor werden begin twintigste eeuw opgericht. Later ontwikkelde zich het idee dat een dergelijk klimaat ook voor gezonde kinderen aantrekkelijk was. Zeer bekend is Duikers ontwerp voor een openluchtschool aan de Amsterdamse Cliostraat (1930).

Voor een openluchtschool was het gebouw ideaal gesitueerd. De straatzijde lag op het noorden, de achtergevel aan de binnenzijde van het blok op het zuiden. De ramen in deze gevel konden met een vouwsysteem volledig worden geopend. In de L-vormige plattegrond liggen alle lokalen aan de lange zijde. Op de begane grond ligt een verdiepte gymnastiekzaal, daarboven drie verdiepingen met leslokalen. Aan de buitengevel zien we een plint van gele en paarse bakstenen en tussen de ramen een sobere versiering van natuursteen met een bolletje er op. In de oorlog is de school door de Duitsers bezet geweest. Zij hadden op de binnenplaats een schuilkelder gebouwd. De school is sinds enkele jaren in gebruik door het Luzac Lyceum. In de tuin heeft geruime tijd een tijdelijke bebouwing gestaan die in gebruik was als kantine. Deze bebouwing moest op last van de Gemeente verwijderd worden. Door middel van twee vergunningsvrije aanbouwen, van ca. 230m², is deze ruimte gecompenseerd. Door het ontwerp van een entresol is er ruimte voor een lerarenkamer en extra studieruimte voor de leerlingen. Tijdens de verbouwing is de school in gebruik gebleven. Voor een volgende fase zijn er plannen om met een extra vloer in de bestaande kapverdieping ruimte te creëren voor 3 extra leslokalen.