Rond 1368 liet ridder Dirc Loef van Horne een kasteel bouwen op een strategische plaats in het hart van Nederland, daar waar Maas en Waal samenkomen: Slot Loevestein. Vanaf 1575, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden in opdracht van Willem van Oranje vestingwallen aangelegd en een buitengracht gegraven. Hierbinnen werden de eerste stenen bijgebouwen gebouwd, die later zijn aangepast, gesloopt en aangebouwd naar gelang verschillend gebruik van het slot. Slot Loevestein werd in 1882 onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en heeft dienst gedaan als militair steunpunt tot 1951.
Slot Loevestein is vanwege zijn geïsoleerde ligging in de wijde omtrek de enige pleisterplaats waar bezoekers naast de historie ook kunnen genieten van de natuur en waar plaats is voor horeca. Gezien beleidsontwikkelingen in de omgeving verwacht Slot Loevestein een duidelijke groei van het bezoekersaantal. Om deze reden heeft de Rijksgebouwendienst besloten het Slot inclusief de bijgebouwen her in te richten om het bezoek beter te faciliteren. Via een Europese aanbesteding is de combinatie van Rappange & Partners Architecten b.v. met Duyts Bouwconstructies bv aangesteld als adviseur van de projectarchitect van de Rijksgebouwendienst voor de bouwkundige werkzaamheden van de herinrichting van enkele bijgebouwen (1e fase Masterplan herinrichting Loevestein).
Het gaat om het merendeel van oorsprong 17e eeuwse gebouwen met monumentale status. Door de eeuwen heen zijn deze gebouwen herhaaldelijk gerenoveerd en gerestaureerd, over het algemeen met behoud van originele detaillering en materiaalgebruik. Het ensemble van bijgebouwen vormt de eerste indruk van Slot Loevestein op de bezoeker. De bezoeker waant zich in een 17e eeuws dorp met een pittoresk, romantisch karakter. Door een zorgvuldige restauratie van de bestaande gebouwen en een doordachte toevoeging van nieuwe elementen kan deze beleving behouden en zelfs versterkt worden.