De Centrale Markthal op het Foodcenter terrein in Amsterdam dateert uit 1932. De door Nicolaas Lansdorp ontworpen hal van de afdeling gebouwen van de Dienst der Publieke Werken was onderdeel van een complex /ensembele van gebouwen op het terrein van de Centrale Markt aan de westrand van de stad. Helaas is van dit ensemble alleen de grote hal gespaard gebleven en dan ook nog maar ten dele. Was de footprint ooit 154 x 70 m. heden ten dage resteerd alleen de hal , toch nog 130 x 70 m. Ruim 9000 m2 voor een hal uit ’32. De imposante rechthoekig hal met zadeldak overspant een ruimte van 50 meter !!
Rappange & Partners heeft in opdracht van het Projectmanagement Bureau van de Gemeente Amsterdam een haalbaarheidsstudie verricht naar het behoud van de hal in zijn huidige vorm. Op basis van deze studie is vervolgens een plan tot behoud en herbestemming voor de hal ontwikkelt. Dit plan maakt de centrale ruimte van de hal geschikt voor gebruik als overdekte dagmarkt. De beide vleugels evenwijdig aan de centrale hal krijgen op de begane grond food gerelateerde bedrijven en kantoren op de verdiepingen. De voormalige kantine van het complex evenwijdig aan de voorgevel krijgt opnieuw een restauratieve functie. In samenwerking met DWA adviseurs door toepassing van hoogwaardige isolatie, zwarte PV-panelen op het dak, een WKO en een beperkt gebruik van wind energie, een energie neutrale installatie voor de hal ontworpen.
Voor het gehele foodcenter terrein worden de komende jaren plannen ontwikkelt. De restauratie en herbestemming van de hal is hiervan onderdeel. In afwachting van deze plannen is de hal in 2011 en 2012 op diverse plaatsen herstelt om verder verval tegen te gaan.
Meer informatie over de herstructurering van het Foocenter terrein Amsterdam