In het hart van de Haagse binnenstad, aan de Kazernestraat bevindt zich de Stadsrijschool. Deze Manege dateert uit 1806 en is gesticht door koning Lodewijk Napoleon. De rijschool met een nokhoogte van 14 meter is de oudste burgermanege van Nederland. Tot 1906 was het beheer en de exploitatie van de manege in handen van de gemeente. Van 1906 tot 2007 is het beheer in handen geweest van particulieren. Al vanaf 2000 is Rappange & Partners betrokken bij het ontwikkelen van initiatieven voor restauratie. Na overdracht van de rijschool in 2007 aan Stadsherstel Den Haag zijn de restauratieplannen uitgewerkt.
Het omvangrijke complex verkeerde in slechte staat. Sinds 1951 was er nauwelijks onderhoud gepleegd en ook kleine deel restauraties in 1982 en 1986 waren te beperkt. Vanaf 2009 zijn alle bouwdelen gerestaureerd: het hoofdgebouw met woonhuis, de stallen, de quarantainestal, het koetshuis en de grote rijzaal met kantine.