Wonen boven Winkels via een stelsel van loopbruggen over daken in het centrum van Amsterdam

Rappange & Partners heeft in 2001 voor de gemeente een quickscan gemaakt van alle bouwblokken tussen het Damrak en de Nieuwendijk. Het doel was om te onderzoeken waar de beste kansen lagen om de ongebruikte etages boven de winkels te ontsluiten en te transformeren tot woningen. Het ging hier enerzijds om bouwkundige mogelijkheden, maar belangrijke factoren anderzijds waren de verschillende eigenaren en gebruikers van de gebouwen en hun belangen.

Het bouwblok met de meeste potentie was dat langs de Haringpakkerssteeg. Hier was bouwkundig een goede toegang te creëren voor het hele achterliggende bouwblok op tweede verdiepingshoogte. Een belang van de eigenaar van het betreffende blok kon behartigd worden in de mogelijkheid van een geldautomaat op het Damrak. Tegelijkertijd konden voor enkele huurders van bedrijven op de begane grond betere vluchtwegen gecreëerd worden. Al deze kansen samen maakten het mogelijk op initiatief van de architect een projectteam samen te stellen met verschillende opdrachtgevers. Om tot een goed project te komen tot tevredenheid van alle opdrachtgevers en gebruikers was een langdurig proces waarin de architect een belangrijke sturende rol heeft gespeeld. Dit heeft geresulteerd in een oplossing die voor alle betrokkenen een verbetering betekent. Uiteindelijk zijn er binnen deze fase van het project een gemeenschappelijke toegang gerealiseerd, een loopbrug en zes woningen.

Een van de opmerkelijkste factoren van dit project is dat de toegang die gecreëerd is voor de huidige opdrachtgevers, zodanig is ontworpen dat particulieren verderop in het blok hier makkelijk op kunnen aansluiten. Nu de toegang en de basis van de binnenstraat voltooid zijn, zijn er inderdaad al verschillende kleine projecten opgestart met particulieren die hier graag gebruik van maken. In een tweede fase afgerond in 2008 zijn nog zes woningen gerealiseerd