De Daalwijkflat is één van de weinige flats in de Bijlmermeer die de slopershamer heeft overleefd en in aanmerking is gekomen voor renovatie.

115 woningen werden gerenoveerd en 70 woningen werden verbouwd ten behoeve van studentenhuisvesting. Nieuw toegevoegd is een Kinderdagverblijf, Naschoolse opvang, Verhuurbare bedrijfsunits en twee Grondgebonden woningen. De entree- en lifthallen zijn verruimd en volledig nieuw aangekleed.

Om de uitstraling van de flat te verbeteren en de sociale veiligheid te vergroten is ervoor gekozen de bergingen van de begane grond te verplaatsen naar de eerste verdieping. Met deze ingreep kwam bruikbare ruimte op de begane grond vrij voor nieuwe functies. Deze nieuwe functies zijn deels doorgezet op de eerste verdieping waardoor het mogelijk werd een dubbelhoge en transparante plint te creëren.

De conditie van de meeste betonnen borstweringen en aanwezige schijnkolommen was slecht en deze zijn dan ook volledig verwijderd. De nieuwe borstweringen zijn uitgevoerd in gelaagd glas met een gezeefdrukte referentie naar de ovale ritmische patronen van de oorspronkelijke borstweringen. Een tweede referentie naar het origineel is het behoud van twee betonnen strangen ter plaatse van de hoofdentrees. De betonnen schijnkolommen zijn nieuw aangebracht in een gewijzigde configuratie.

De beide aangepaste kopgevels van de flat sluiten aan op het nieuwe stedenbouwkundige plan van het Stadsdeel Zuidoost. Tegen de noordelijke kopgevel is een nieuw bouwvolume toegevoegd dat bestaat uit een glazen lifttoren en een gemetseld ‘huis’ met woonkamers voor de studenten. De zuidelijke kopgevel heeft een dubbelhoge plint gekregen van glas, terwijl de opgaande gevel is voorzien van betonnen ornamenten met LED-verlichting. De toevoegingen aan beide kopgevels maken het flatgebouw vanuit de aansluitende wijk zichtbaar en herkenbaar als de vernieuwde Daalwijkflat.