In opdracht van Eigen Haard is er met toepassing van het Bouwwerk Informatie Model BIM een plan ontwikkeld voor de renovatie van het bestaande bouwblok N51 aan de Blankenstraat te Amsterdam.
Het centrale idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Bij deze vorm van samenwerking is het van belang dat alle bouwteampartners vanaf de start betrokken zijn en dat er door de opdrachtgever duidelijke uitgangspunten, eisen en doelen worden gesteld, het programma van eisen (PVE). Om te komen tot een PVE is er voorafgaand aan het BIM traject een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze studie heeft geresulteerd in heldere eisen ten aanzien van de verkaveling, de ontsluiting en de architectuur van het bouwblok.
Vervolgens is het project met alle teamleden LEAN gepland en tot uitwerking gekomen. Na uitvoering zijn er 29 huurwoningen, 23 koopwoningen en 2 bedrijfsruimten gerealiseerd.