Het Apen- en Vogelhuis in de noordhoek van Artis is in twee fasen gebouwd naar ontwerp van architect B.J. Ouëndag: het Apenhuis in 1909 en het Vogelhuis in 1910. In de jaren ’50, ’70 en ’80 is het gebouw verschillende keren verbouwd om de dierenverblijven aan te passen aan de toen geldende wet- en regelgeving. Hierdoor is, vooral in het Vogelhuis, het oorspronkelijke gebouw nauwelijks meer waar te nemen.In het kader van het nieuwe Masterplan voor de hele dierentuin wenst Artis het Apen- en Vogelhuis te restaureren en renoveren. Het casco van het gebouw wordt hersteld en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke vorm en detaillering. Het ontwerp van de nieuwe dierverblijven is enerzijds gebaseerd op de originele vorm hiervan en anderzijds op de huidige regelgeving voor het houden van dieren. Daarbij wordt in het hele project kritisch gekeken naar de routing en naar de attractieve en educatieve elementen van het gebouw.