Net als veel anderen treft Rappange & Partners Architecten maatregelen om verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij doen alles wat nodig is om onze collega’s en de mensen met wie wij werken gezond te houden. Om sociale contacten te beperken, werken veel van onze collega’s vanuit huis.

Omdat sommige van onze mensen thuis hun kinderen moeten opvangen, zullen werktijden meer dan gebruikelijk verspreid liggen over de dag en de week. U kunt dus op andere momenten e-mails van ons ontvangen.

Wij streven er naar onze bereikbaarheid zo groot mogelijk te houden om in deze uitdagende tijd, het werk aan uw project te kunnen voortzetten, met de voor Rappange & Partners kenmerkende kwaliteit.

Daar waar het kan vervangen wij in overleg interne en externe afspraken door telefonische of online meetings. Voor vragen blijven wij bereikbaar op onze algemene en mobiele telefoonnummers.

Voortgang van het werk

Onze directie, de projectleiders en al onze medewerkers zullen ervoor zorg dragen dat uw projecten zo min mogelijk hinder ondervinden van de bijzondere situatie waar we ons in bevinden.

Deadlines van projecten worden gerespecteerd. Wij streven er naar dat uw project op tijd en binnen budget met de van ons bekende kwaliteit opgeleverd wordt. Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voor doen dan maken wij daarvan tijdig melding.

Onze projectleiders zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden die Rappange & Partners voor uw project uitvoert.