Rappange & Partners Architecten werkt samen met mensen uit de Joodse gemeenschap om te kijken of het voormalig Joods Gemeentegebouw een nieuwe bestemming kon krijgen. Vanuit de Joodse gemeenschap is er een Comité Joods Erfgoed Haarlem opgericht die een programma van eisen heeft opgesteld. Stadsherstel is gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de herbestemming van het voormalig Joods Gemeentegebouw.

De geschiedenis van het pand aan de Lange Wijngaardstraat 14 in Haarlem leidt ons terug naar 1887-1888. Op de oudere kelder heeft men toen der tijd het huidige pand opgetrokken. Het pand herbergde meerdere functies waaronder die van godsdienstschool, vergader- en bijeenkomstruimten, de secretarie, conciërgewoning, kleine sjoel en ritueel badgebouw. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw in 1951 aan de gemeente Haarlem verkocht. Na de verbouwing nam de politie intrek in het gebouw. Op het moment dat de politie weer vertrok leek het einde van het pand nabij. Echter sinds eind jaren 70 wordt het pand door krakers bewoond. Deze hebben zo goed mogelijk het pand in stand proberen te houden. Ondanks dat bevindt het pand zich in een dusdanige staat dat er nu een grootschalige restauratie/renovatie nodig is om het pand weer in goede staat te brengen.

Samen met het Comité Joods Erfgoed, de gemeente Haarlem en Stadsherstel zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek. We onderzoeken nu of de gewenste culturele-maatschappelijke functies (in de voormalig klaslokalen en vergaderzalen) i.c.m. woningen in de overige ruimten haalbaar is.

Stand van zaken

 Op dit moment van schrijven zijn we volop bezig om de nieuwe plannen aan het papier toe te vertrouwen. Pelser Hartman heeft voor ons het pand volledig in gescand en een point cloud aangeleverd. Ten tijde van het scannen van het pand hebben wij deze zelf bezocht, bekeken en op foto vastgelegd. De foto’s en point cloud vormen samen de basis van ons 3d model van de bestaande toestand. Met het model als onderlegger heeft Kees Doornenbal zijn plannen voor haalbaarheidsonderzoek gemaakt. Deze zijn in mei 2020 gepresenteerd aan het Comité Joods Erfgoed Haarlem, de gemeente Haarlem en Stadsherstel. Na goedkeuring van deze plannen zal Stadsherstel deze plannen door rekenen om te kijken of het financieel haalbaar is.