Lange tijd was De Wittenberg in Amsterdam in gebruik als zorginstelling. Het gebouw voldeed echter niet meer aan de eisen vanze tijd en in 2014 volgde een sluiting. De bewoners verhuisden naar andere locaties. Een zoektocht naar een nieuwe bestemming leidde uiteindelijk tot het plan om in het voormalige Oude Mannen en Vrouwen Huis 115 short stay appartementen te realiseren, evenals het Luther Museum Amsterdam.

Het Oude Mannen en Vrouwen Huis De Wittenberg ligt op de hoek van de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Kerkstraat, in het centrum van Amsterdam. Het oudste deel stamt uit 1772. In 1856 en 1876 werden er twee uitbreidingen aan toegevoegd, overigens los van het oorspronkelijke gebouw. Eigenaar was en is de Lutherse Diaconie die er lange tijd minderbedeelde oude mannen en vrouwen opving. Na een ingrijpende verbouwing fungeerde het gebouw sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw als verpleeghuis.

Puzzel
Belangrijke uitdaging van de transformatie van De Wittenberg is om de short stay appartementen in te passen in de oorspronkelijke structuur, vertelt Bert Wever van Rappange & Partners architecten, verantwoordelijk voor het ontwerp. “Het gebouw wordt helemaal gestript met uitzondering van de monumentale regentenkamers en kerkzaal, maar de oorspronkelijke structuur blijft, net als het gevelbeeld, intact. Het is een hele puzzel om de plattegrond van de appartementen daar in onder te brengen. Het verzoek was om tussen de 110 en 120 appartementen in het gebouw te realiseren. Ons ontwerp sluit daar op aan.” Het is een ontwerp, zegt Wever, waarin geen appartement hetzelfde is. Er zijn één-, twee- en driekamerappartementen met allemaal een andere plattegrond. De installaties worden op de vliering geplaatst en via schachten verticaal naar onderen geleid. “Dat was onderdeel van de puzzel. Pas na het strippen van de balklagen kunnen we exact inmeten en weten we of onze aannames kloppen of dat we hier en daar wat moeten schuiven.”