In Opdracht van Slokkervastgoed wordt het voormalige schoolgebouw aan de Groesbeekseweg, hoek Heyendaalseweg in Nijmegen verbouwd tot 16 herenhuizen en 6 appartementen.
In het monumentenregister van Nijmegen wordt het complex als volgt omschreven:
Gemeentelijk Monument:
Monumentaal, vanaf een natuurstenen plint in baksteen opgetrokken en uit een drietal bouwdelen samengesteld schoolgebouw, beeldbepalend gesitueerd op de hoek van de Heyendaalseweg en Groesbeekseweg. Het krachtige uiterlijk van het gebouw wordt aan de straatzijde in belangrijke mate bepaald door de consequente ritmiek van de vensters en hun indeling (dubbel staand met negenruits bovenlicht) en door de steile, leigedekte daken met uitkragende dakgoten op klossen. Een eenvoudige versiering, in de vorm van een tweetal natuurstenen banden, bindt in horizontale richting de vensters van elke bouwlaag aaneen.
De gevel aan de Heyendaalseweg strekt zich uit over 18 vensterassen; ze omvat benevens kelder en zolder een tweetal bouwlagen. Uiterst links wordt de met een plat schilddak gedekte vleugel afgesloten door een uitspringend, drie assen breed bouwdeel onder een hoog schilddak met nokversiering. Ter markering van de ingang verschilt de aanleg van de tweede travee rechts nadrukkelijk. Een inpandige, maar open trap onder een getoogde doorgang verschaft toegang tot de bel etage. Het venster hierboven beschikt eveneens over een getoogde afsluiting; venstertracering bewaard. De kap beschikt over een twaalftal kapellen met leigedekte schilddaken.
De verbinding met de vleugel aan de Groesbeekseweg verschaft een smal, hoog oprijzende bouwdeel met puntgevel. Opvallend aspect hieraan is de zorgvuldige verdeling van de vensters, die alle hun originele meerruitstracering hebben bewaard. De gevel beschikt over natuurstenen rollagen en ornamenten, waaronder een staand kruis op de top. Ten opzichte van de haar flankerende gevels is het bouwdeel onder een hoek geplaatst. Een uitwaaierende trappartij van natuursteen verschaft via een bordes toegang tot de sober versierde inVan de oorspronkelijk hierachter gesitueerde kapel is de absis bewaard, tezamen met een vijftal hierin geplaatste venmet glas- in – lood en een klein altaar.
De vleugel aan de Groesbeekseweg is samengesteld uit een viertal geaccentueerde bouwmassa’s. Op een zes assen omvattend bouwdeel onder plat schilddak volgt rechts een uitspringend, hoog oprijzend blok met schilddak, met op de begane grond een inpandige ingangspartij onder een rondboog. Opvallend in deze gevel is de verdeling van de vensters, die alle hun originele meertracehebben behouden. Op dit blok volgt rechts een vleugel over twee assen onder een plat schildddak. Een uitspringend bouwblok onder een hoog schilddak, voorzien van nokversiering, sluit de vleugel aan de Groesbeekseweg af. Tegen deze gevel is in gekleurde glazuurtegels het opschrift aangebracht “R.K. Kweekschool/voor onderwijzeressen”.
Van het schoolgebouw moeten voorts worden genoemd de bescheiden klokkentoren en het smeedijzeren hekwerk, dat zich uitstrekt vanaf Groesbeekseweg 140 tot aan Heyendaalseweg 4.
Het schoolgebouw is hoofdzakelijk van belang om haar zorgvuldig gelede, monumentale, aaneengesloten gevels onder steile leigedekte kappen aan de Groesbeekseweg en Heyendaalseweg. Een belangrijke kwaliteit van het gebouw vormt voorts haar stedebouwkundige situering, op de hoek van beide genoemde straten. Het gebouw vormt een goed voorbeeld van een meer monumentaal, aan de rand van de 19e-eeuwse schil gelegen schoolgebouw, opgetrokken in de strengere vormentaal van de late jaren twintig.
Architect: Jozef Seelen
Bouwjaar: 1923-1924