Het pand aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6 is gebouwd rond 1915 ten behoeve van de Stadsdrukkerij en is tot het eerste kwartaal 2011 ook als zodanig in gebruik geweest. Het pand is eigendom van de gemeente Amsterdam en wordt toegevoegd aan de kernvoorraad kantoorgebouwen.
De zetterijruimte op de eerste verdieping wordt toegevoegd aan het kantoorareaal van de OntwikkelingsAlliantie Campus. Dit is een cluster van gebouwen waarin die diensten van de Gemeente Amsterdam zijn gehuisvest, die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hiertoe wordt het grootste deel van de eerste verdieping ingericht als flexkantoor, met ca. 80 arbowerkplekken en diverse typen aanland- en overlegplekken. De bestaande (kantoor)ruimtes op de begane grond, het resterende deel van de eerste verdieping en de tweede verdieping worden ingericht als vergaderruimtes.
De voormalige drukkerijruimte op de begane grond wordt bestemd voor multifunctioneel gebruik zoals vergaderen, bijeenkomsten, evenementen.
Het pand heeft de volgende oppervlakte:
4.009 m2 BVO
3.469 m2 VVO
Het pand behoudt zijn industriƫle uitstraling. Het interieur is verwijderd. Het niet constructieve sloopwerk is grotendeels uitgevoerd. De oorspronkelijke entree wordt hersteld. De verschillende daken worden vervangen. De niet her te gebruiken installatie(delen) zijn gedemonteerd en verwijderd, waaronder de gehele e-installatie.